SINGULARCH: TAKK (ES) | benkobenkova (SK)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na prednášky a diskusie v spolupráci s festivalom Dni architektúry a dizajnu v Slovenskej národnej galérii. Podujatie je súčasťou projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov.
V stredu 31.05.2022 sa stretneme v ikonickej architektúre zrekonštruovanej Slovenskej národnej galérie so španielskym ateliérom TAKK so sídlom v Barcelone. Pred prednáškou vo formáte “:REFERENCIE” porozprávajú architekti Jana Benková a Juraj Benko z ateliéru benkobenkova o východiskách a inšpiráciách, ktoré ovplyvňujú jeho proces tvorby.
Posledný rok rezonuje najväčšia architektonická – realizačná udalosť na Slovensku – dokončenie a otvorenie budovy SNG nestora slovenskej modernistickej architektúry – Vladimíra Dědečka kreatívnou realizáciou pod taktovkou architektov BKPŠ – Martina KUSÉHO a Pavla PAŇÁKA s kolektívom. Aj preto sme veľmi radi, že SINGULARCH je súčasťou festivalu Dni architektúry a dizajnu v novom, slávnostnom priestore špičkového kultúrneho miesta, aký v bratislavských, ale aj slovenských podmienkach nemá obdobu. 
SINGULARCH: TAKK (ES) | benkobenkova (SK)
31. 05. 2023 / SNG – Slovenská národná galéria, Rázusovo nábrežie 4, Bratislava
17:30 | door open
18:00 | Jana Benková a Juraj Benko | benkobenkova (SK) | Prednáška v slovenskom jazyku
18:30 | Mireia Luzárraga | TAKK (Barcelona, ES) | Prednáška v anglickom jazyku
Vstup voľný.
 
"Zaujímajú nás určité podmienky typického súčasného spôsobu života a s tým sa snažíme v našich projektoch pracovať. Ako sa architektúra môže stať ohniskom koexistencie nielen medzi nami, ale aj so zvyškom organizmov, s ktorými žijeme. To nás núti prehodnotiť architektúru tak, ako nám to bolo vysvetlené. Programy, formáty, materiály. Architektúra sa tradične používa ako veľmi výkonný nástroj na reguláciu výkonu. Musíme to zmeniť a premeniť to na nástroj posilnenia postavenia." 
Dizajnérske štúdio pracujúce so súčasnými predstavami o prírode, pohlaví a politike. Ich projekty sú priestory charakterizované novými formami krásy, ktorých jedinečnosť vychádza z toho, ako chápu architektúru a tiež z aplikácie rôznych materiálov z rôznych zdrojov a podmienok.
TAKK je ateliér so sídlom v Barcelone. Ich projekty, ktoré založili Mireia Luzárraga (nar. 1981) a Alejandro Muiño (nar. 1982), skúmajú, ako môže architektúra katalyzovať rozvoj demokratickejšieho života prostredníctvom začlenenia feministického myslenia, ekológie a politiky do svojej praxe.
Projekty Mirei a Alejandra sú manifestmi, nástrojmi názorov a postojov ku rôznym spoločenským témam, ktoré svojou novogeneračnou estetikou a priestorotvornosťou prerážajú do diskurzov našej spoločnosti ako intervencie, podnecujúce kritické myslenie.
“Sme mladý ateliér, hľadáme rovnováhu medzi starým novým, reinterpretujeme pôvodné a vyberáme podstatné.  Spájame možno zo začiatku nespojiteľné, ale stále kontextuálne, tak normálne všedne a bežne.”
V rámci festivalu DAAD sme si tentokrát do nášho rozbehnutého a organického formátu :referencie prizvali mladých slovenských architektov, ktorí sa ako nová generácia dívajú na tvorbu z iných uhlov a s inými názormi. Ich myslenie je ovplyvnené mladším nazeraním sa na svet, niekedy v prevahe spontánnych a odvážnych rozhodnutí a odpovedí, niekedy v progresívnejšom kladení otázok a riešení aktuálnych problémov a to často v spojení práce v rôznorodejšom osobitejšom prostredí. V cykle :referencie si vypočujeme aj mladý ateliér benkobenko, ktorí nám predstavia ich „behind the scenes“, inšpirácie a prierez ich spoločnej a jedinečnej tvorby.
Janka Benková a Juraj Benko je pár architektov, ktorých spoločná mladá tvorba po mnohoročných skúsenostiach v iných ateliéroch získala jedinečné črty osobitej tvorby veľmi konceptuálnych, útulnych - homie no zároveň pragmatických priestorov a objektov s dušou a detailom spoločne. 
Po formáte SINGULARCH pokračuje podujatie v rámci Dni architektúry a dizajnu prednáškami ateliéru Arrhov Frick (Štokholm, SE) a architekta Kees Christiaanse (Rotterdam, NL).
Arrhov Frick je švédska architektonická prax založená v roku 2010 v Štokholme Johanom Arrhovom a Henrikom Frickom. Z ich racionálnej tvorby – vyjadrenej dôsledným ovládaním detailov, starostlivým používaním materiálov a aplikáciou jasných, logických a praktických princípov – vzniká čistá architektúra stelesňujúca rezervovanú a rafinovanú estetiku. Toto architektonické duo venuje osobitnú pozornosť kreatívnemu procesu rôznych mierok, ktoré neustále zdokonaľuje. Ich projekty nadväzujú poetický dialóg s ich kontextom a vytvárajú vzťah vzájomného obohacovania.
Kees Christiaanse je architekt a urbanista z Holandska. Je zakladajúcim partnerom medzinárodne uznávanej KCAP Architects & Planners. S kanceláriami v Rotterdame, Šanghaji a Zürichu KCAP pracuje na architektonických a urbanistických projektoch v celej Európe a Ázii.  Je zástancom myšlienky „otvoreného mesta“ a „zmiešaných komunít“ ako spôsobu, ako pôsobiť proti prebiehajúcemu posunu smerom k uzavretým komunitám. Christiaanse verí, že architektúra a mestský dizajn by mali podporovať interakcie medzi občanmi a nie izoláciu. Študoval architektúru na Delft University of Technology. Kees sa vo svojej práci zameriava na urbanistické zadania v zložitých situáciách a na usmerňovanie urbanistických procesov. Je odborníkom na rozvoj univerzitných areálov a revitalizáciu bývalých priemyselných, železničných a prístavných oblastí a je supervízorom viacerých medzinárodných urbanistických projektov. Počas svojej kariéry Kees vždy spájal výučbu a výskum s odbornou prácou v rámci KCAP, čo prinieslo plodné vzájomné obohacovanie.
Poďte si spolu s nami užiť DAAD / Dni architektúry a dizajnu 2023, trochu sa vzdelať, ale hlavne – poďte sa stretnúť a spolu s nami, osláviť výsledky novej, inej architektúry. Táto verzia bude opäť ako kombináciu fyzickej účasti a online vysielania. Program festivalu bude doplnený o DAAF / Dni architektúry a filmu – premietanie aktuálnych filmových dokumentov z oblasti architektúry a dizajnu. Filmové dokumenty svojim charakterom umocňujú zážitok z festivalu DAAD. 14. ročník festivalu DAAD / Dni architektúry a dizajnu sa uskutoční v dňoch 29.05. – 04.06.2023 v Bratislave s hlavným programom v SNG – Slovenskej národnej galérii. Viac info na: www.daad.sk
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšť), Atelier Fanelsa (Berlín), Malý Chmel (České Budějovice), Opposite Office (Mníchov), Point Supreme (Atény), FALSE MIRROR OFFICE (Janov), HYPERSPANDREL (Soul) a SALOTTOBUONO (Miláno), COMTE/MEUWLY (Zürich). Veľmi nás teší, že v roku 2023 naše prvé pozvanie španielsky ateliér TAKK v zastúpení mladej architektky Mireia Luzárraga. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

dátum: 26.04.2023
autor: Ľuboš Dobóczi a Martin Brix