SINGULARCH: COMTE/MEUWLY (CH) | Ján Studený (SK)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na poslednú prednášku v roku 2022. Podujatie je súčasťou projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov.
Vo štvrtok 15.12.2022 sa stretneme v útulnom priestore skrytom na nádvorí Galérie mesta Bratislavy s dvojicou švajčiarských architektov z ateliéru COMTE/MEUWLY. Pred prednáškou vo formáte “:REFERENCIE” porozpráva architekt Ján Studený o východiskách a inšpiráciach, ktoré ovplyvňujú jeho proces tvorby.
SINGULARCH: COMTE/MEUWLY (CH) | Ján Studený (SK)
15. 12. 2022 / Emil – Mirbachov palác (GMB), Františkánske námestie 11, Bratislava
19:00 | Ján Studený | ksa _ studeny (SK) | Prednáška v slovenskom jazyku
20:00 | Adrien Comte a Adrien Meuwly | COMTE/MEUWLY (Zurich, CH) | Prednáška v anglickom jazyku
Vstup voľný.
Pomerne mladý ateliér založený v Ženeve v roku 2016 sa za rýchlu dobu stal svojou unikátnou a precíznou naratívnou prácou jedným z mienkotvorných švajčiarskych ateliérov. Podľa ich slov, je v ich tvorbe pre nich to najdôležitejšie nebáť sa testovať svoju schopnosť byť prekvapení, byť fascinovaní nečakanými stretnutiami a objavmi. Projekty rozvíjané ako príbeh prostredníctvom starostlivého pozorovania každodenného života, napínavým experimentovaním, testami a prototypmi nám predstavia obaja zakladatelia Adrien Comte a Adrien Meuwly.
"Nikto v skutočnosti nevie, ako sa to skončí. Zostavy postáv, scén, predmetov, miest, javov: kotviace body, ktorých krása vychádza z ich starostlivého zostavovania, z ich interakcií. Prostriedok spochybňovania a znovu objavovania."
Využitie toho, čo existuje. Zvýraznenie príležitostí. Subjektívna interpretácia zistenej situácie. Starostlivý výber kvalít a potenciálov na spustenie reality. Ateliér COMTE/MEUWLY získali nedávno Foundation Award 2021, ktoré je v poradí tretím ocenením pre mladé talenty vo veľmi krátkom čase. Kvalita prevedenia, ale aj ich rýchly vývoj a vysoká produktivita sa odzrkadľuje aj vo forme pôsobenia na ETH FAS SIA.
"Naša práca využíva to, čo existuje, s dôrazom na subjektívny výber existujúcich kvalít. Veríme, že pozorným skúmaním situácií, pochopením príbehov, ktoré vytvárajú miesto, extrahovaním a posilňovaním podstaty kontextu sú potenciály, ktoré môžeme nájsť, väčší a oveľa bohatší naratív projektu."
Pred prednáškou od COMTE/MEUWLY chystáme v poradí 3. prednášku z cyklu :referencie, kde nám vždy jednotliví prizvaní lokálni architekti predstavia svoju prax a unikátne ponímanie všetkého, čo ich práve inšpiruje a vedie v procese tvorby. Tento krát do cyklu prednášok :referencie prijal pozvanie architekt Ján Studený, ktorý nám na prednáške predstaví svoje vlastné ponímanie rôznorodosti inšpirácie v architektúre a to, čo z jeho uhla pohľadu všetko znamená hladina referencií a ich následná racionálna až experimentálna transformácia v tvorbe.
Ateliér ksa_studeny sa zameriava na výskum rôznych foriem budúceho života. od nízkospotrebných energetických modelov (Mníšek, Pernek, Břeclav, Plejády) cez skladanie algoritmov systémov v modulárnosti, až po revitalizácie bytových domov v lokálnom prostredí (Vyšehradská). 
Ján Studený bol od roku 1995 súčasťou praxe v ateliéry ksa. (kopecký studený architekti) so sídlom v prahe, od roku 2009 v Bratislave vedie ateliér Sudený architekti. Kancelária pracovala na projektoch a realizáciách od malých rodinných domov až po veľké projekty urbanistického plánovania. Hlavná pozornosť sa sústreďuje na architektúru: od súkromných zadaní rodinných domov, obytných domov, verejných stavieb až po budovy offisov a výrobu.
Projekty ako víkendový dom v Senci (1997), alebo skleník v stupave (2000) získali domáce aj medzinárodné uznania. Prelomovým projektom ateliéru bol rodinný dom v Černošiciach, (cz 2008) - vybraný na európsku cenu za architektúru Mies van der Rohe v roku 2009. Z väčších prác sú významné štúdie výstavby paláca Istropolis (2007), štúdie pre SNG (2002 - 08) v BA, knižnice v Prahe - NTK (2004), CNK (2006) a participácia na väčších lokálnych developmentoch ako napríklad rozsiahla urbanistická štúdia Spark (2009) alebo Borsa (2008).
Ján vedie ateliér a3 na Akadémii výtvarných umení v BA (od roku 2011). Ateliérom sa spolupodieľa na programe Zdieľané mestá s inými európskymi platformami. Okrem toho taktiež prednáša na rôznych verejných fórach v Európe (Weimar, Kattowice, Praha, Viedeň...).
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšť), Atelier Fanelsa (Berlín), Malý Chmel (České Budějovice), Opposite Office (Mníchov), Point Supreme (Atény), FALSE MIRROR OFFICE (Janov), HYPERSPANDREL (Soul) a SALOTTOBUONO (Miláno). Veľmi nás teší, že v roku 2022 naše ďalšie pozvanie prijali architekti Adrien Comte a Adrien Meuwly zo švajčiarského ateliéru COMTE/MEUWLY. Veríme, že ich tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

dátum: 28.11.2022
autor: Ľuboš Dobóczi a Martin Brix