:referencie: Pavol Paňák | BKPŠ

“Čo všetko zahŕňa hladina referencií ? Mimo internetom veľmi rýchlo dostupnej vizuálnej hmotnej inšpirácie generovanej z príkladných realizácií a vizualizácií, môžeme hovoriť o umení, literatúre, filmoch, udalostiach, javoch, pocitoch, priestorových ambíciách, ktoré sú pre nás nejednoznačným a pomyselným vodítkom pri tvorbe, a inokedy nevyhnutnou zberateľskou pasiou architekta, ktorá tvorbu podvedome ovplyvňuje.”
Pred prednáškou od Matteo Ghidoni chystáme ďalšiu prednášku z cyklu :references (:referencie), kde nám vždy jednotliví prizvaní lokálni architekti predstavia unikátne ponímanie všetkého, čo ich práve inšpiruje a vedie v procese tvorby.
Tento krát do cyklu prednášok :referencie prijal pozvanie pán architekt, ktorého prenášky vždy plné referenčného obsahu sú nám dôverne známe. Svoje ponímanie rôznorodosti vrstiev inšpirácie v architektúre, a to, čo všetko znamená hladina referencií nám predstaví pán architekt Pavol Paňák. 
Foto: Jaroslav Vaľko / Jaris
Pavol Paňák patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej architektúry. Je absolventom Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná FAD STU). Tvorí významnú autorskú dvojicu s M. Kusým. Spolu stoja za viacerými zásadnými stavbami súčasnosti, ako novostavba Slovenského národného divadla či centrála Národnej banky Slovenska v Bratislave - dnes jedna z dominánt hlavného mesta. P. Paňák spolu s M. Kusým sa podpísali aj pod objekty Vodného diela Gabčíkovo, ale aj pod ďalšie projekty, ktoré menia tvár Bratislavy - Zóna Pribinova, prebudovanie Predstaničného priestoru v Bratislave, obnova Slovenskej národnej galérie.
Sú tiež autormi viacerých obytných a polyfunkčných domov či hotelov – Manhattan v Bratislave, polyfunkčný dom na Konventnej ulici, Veľvyslanectvo SR v Berlíne, víťazný súťažný návrh hotela pri pamätníku SNP v Banskej Bystrici a ďalšie.
Spoločné projekty získali viacero ocenení – cenu Stavba roka 2012 za budovu Národnej banky Slovenska, Cenu Arch 2010 za budovu Manhattan, Cenu Arch 2009 za obnovu Vodnej veže v Bratislave – sídla Ateliéru BKPŠ, Krištáľové krídlo 2008.
Pavol Paňák ani po ukončení štúdia neprerušil kontakt s Fakultou architektúry a dizajnu STU, je členom štátnicových komisii, oponentom diplomových prác a pôsobí na fakulte ako hosťujúci profesor. V Ateliéri BKPŠ tiež organizuje stáže pre študentov.

dátum: 05.10.2022
autor: Ľuboš Dobóczi
foto: Tomáš Manina