SINGULARCH: SALOTTOBUONO (Miláno, IT) | Pavol Paňák (SK)

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na v poradí druhú offline prednášku v roku 2022. Podujatie je súčasťou projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov – www.singularch.sk.
V stredu 19.10.2022 sa stretneme v netradičnom priestore bývalej kotolne na Fakulte architektúry a dizajnu STU s talianskym architektom Matteo Ghidoni z ateliéru SALOTTOBUONO. Pred prednáškou vo formáte “:REFERENCIE” porozpráva o východiskách a inšpiráciach, ktoré ovplyvňujú procese tvorby architekt Pavol Paňák z ateiéru BKPŠ.
SINGULARCH: SALOTTOBUONO (IT) | Pavol Paňák (SK)
19. 10. 2022 / KC Kotolňa – Fakulta architektúry a dizajnu STU, Námestie slobody 19, Bratislava
19:00 | Pavol Paňák | BKPŠ (SK) | Prednáška v slovenskom jazyku
20:00 | Matteo Ghidoni | SALOTTOBUONO (Miláno, IT) | Prednáška v anglickom jazyku
Vstup voľný.
So svojím štúdiom – SALOTTOBUONO – Matteo Ghidoni plynule surfuje medzi budovami a knihami, výstavami a časopismi, v ktorých je architektúra tvárny materiál, ktorý možno vidieť zo všetkých možných perspektív.
Matteo Ghidoni je architekt, redaktor a vydavateľ so sídlom v Miláne. Magisterský titul z architektúry získal na Fakulte architektúry IUAV v Benátkach v roku 2002.
V rokoch 2002 až 2006 bol zakladajúcim partnerom výskumnej agentúry Multiplicity. Jeho práce s Multiplicity boli vystavené v Kunstwerke v Berlíne (2003), Bienále v Benátkach (2003), Musée d'Art Moderne v Paríži (2003), ZKM v Karlsruhe (2004) a na Bienále v Pekingu (2004).
V roku 2006 Matteo založil architektonický ateliér Salottobuono, ktorý tvoril redakčnú sekciu „Instructions and Manuals“ časopisu Abitare (2007-10) a ako kreatívny riaditeľ časopisu Domus (2011, 2012). Kancelária sa zúčastnila na Bienále v Benátkach (2008, 2012, 2014) a navrhla taliansky pavilón v roku 2010.
Salottobuono vydalo „Manuál dekolonizácie“ (2010) a „Základné zákony“ (2016). Matteo Ghidoni bol hosťujúcim profesorom na Istituto Universitario d'Architettura di Venezia na Fakulte architektúry, Politecnico v Miláne, Kráľovskej dánskej akadémii umení v Kodani a Pontificia Universidad Javeriana v Bogote (Kolumbia). Matteo Ghidoni prednášal na niekoľkých školách a inštitúciách vrátane Berlage Institute, Berkeley a Columbia University.
Medzi nedávnymi projektmi, ktoré navrhol a postavil patrí napríklad víťazný návrh na dočasnú reštauráciu pre 25. Biennale Interieur v belgickom Kortrjiku (2016), pavilón pre festival Mèxtropoli v Mexico City (2017), pavilón e-flux pre Milano ArchWeek (2018), nové mestské centrum pre mesto Miláno, ktoré sa konalo v Triennale palazzo dell'Arte (2019) a nový prírastok do kasína Venice v Ca' Noghera (2020).
Od roku 2010 je Matteo Ghidoni spoluzakladateľom a šéfredaktorom San Rocco, nezávislej medzinárodnej publikácie o architektúre. Redaktori časopisu San Rocco – www.sanrocco.info/magazine – získali v roku 2012 ocenenie Icon Award ako najlepší postup v oblasti architektúry. V roku 2013 časopis tiež získal grant pre organizácie od Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts.
Pred prednáškou od Matteo Ghidoni chystáme ďalšiu prednášku z cyklu :references , kde nám vždy jednotliví prizvaní lokálni architekti predstavia unikátne ponímanie všetkého, čo ich práve inšpiruje a vedie v procese tvorby. Tento krát do cyklu prednášok :referencie prijal pozvanie pán architekt, ktorého prenášky vždy plné referenčného obsahu sú nám dôverne známe. Svoje ponímanie rôznorodosti vrstiev inšpirácie v architektúre, a to, čo všetko znamená hladina referencií nám predstaví pán architekt Pavol Paňák. 
Pavol Paňák patrí medzi najvýznamnejších predstaviteľov súčasnej slovenskej architektúry. Je absolventom Fakulty architektúry Slovenskej vysokej školy technickej (dnešná STU). Tvorí významnú autorskú dvojicu s M. Kusým. Spolu stoja za viacerými zásadnými stavbami súčasnosti, ako novostavba Slovenského národného divadla či centrála Národnej banky Slovenska v Bratislave - dnes jedna z dominánt hlavného mesta. P. Paňák spolu s M. Kusým sa podpísali aj pod objekty Vodného diela Gabčíkovo, ale aj pod ďalšie projekty, ktoré menia tvár Bratislavy - Zóna Pribinova, prebudovanie Predstaničného priestoru v Bratislave, obnova Slovenskej národnej galérie.
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšť), Atelier Fanelsa (Berlín), Malý Chmel (České Budějovice), Opposite Office (Mníchov), Point Supreme (Atény), FALSE MIRROR OFFICE (Janov) a HYPERSPANDREL (Soul). Veľmi nás teší, že v roku 2022 naše ďalšie pozvanie prijal architekt Matteo Ghidoni z taianského ateliéru SALOTTOBUONO. Veríme, že jeho tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

dátum: 06.10.2022
autor: Ľuboš Dobóczi a Martin Brix
foto: Marco Cappelletti