SINGULARCH: FALSE MIRROR OFFICE (EU) | Ako virtuálny svet ovplyvňuje reálnu tvorbu?

Čerstvé Ovocie a Archtung Vás srdečne pozývajú na online prednášku a diskusiu. Podujatie je súčasťou projektu SINGULARCH – série neformálnych stretnutí pri mladej a kvalitnej architektúre. Prednášky a diskusie, ktoré predstavujú jedinečné postupy a projekty od lokálnych a zahraničných ateliérov.
Človek mieni, život mení. Pôvodný offline formát presúvame do online prostredia. V stredu 15.12.2021 sa stretneme spoza monitorov v klubovom priestore FUGA s medzinárodným ateliérom FALSE MIRROR OFFICE, ktorého tvorbu odprezentujú Andrea Anselmo a Gloria Castellini a v diskusii s Jánom Perneckým sa budeme pýtať hostí Tomáša Tholta, Jána Tótha a Matej Novotného „Ako virtuálny svet a počítačové hry ovplyvňuje reálnu tvorbu v architektúre a dizajne?“.
SINGULARCH: FALSE MIRROR OFFICE | Ako virtuálny svet ovplyvňuje reálnu tvorbu?
15.12.2021 / ONLINE / @cesrtveovocie / @archtungsk
18:30 | Ako virtuálny svet ovplyvňuje reálnu tvorbu?: Tomáš Tholt | Ján Tóth | Matej Novotný | moderuje Ján Pernecký | Diskusia
20:00 | FALSE MIRROR OFFICE | Andrea Anselmo a Gloria Castellini (Janov, IT) | Prednáška v anglickom jazyku
FALSE MIRROR OFFICE tvorí kolektív piatich architektov, ktorí majú spoločné zázemie na Polytechnickej škole v Janove, žijú v rôznych mestách, odkiaľ spolupracujú na diaľku od založenia skupiny na rôznorodých alternatívnych projektoch a výskumoch.
"Veriac, že nové vzniká len ako reakcia na existujúce, False Mirror Office sa zaoberá neustálym znovu-objavovaním minulosti ako súčasnosti, znovu-zaznamenávaním vysokej kultúry ako kultúry más a prehodnocovaním formy a funkcie."
FALSE MIRROR OFFICE: ECHO – Totem pre Nehmotné spojenia w/ Laboratorio Piras, Eterotopia | dizajn nábytku | La Maddalena IT | 2018
Počas spolupráce s poprednými európskymi firmami sa zaujímajú o vybrané témy veľkého významu, od disciplinárnych architektonických a urbanistických, až po nesúvisiace záležitosti. Aj napriek ich spoločnému konsenzu v architektúre vo forme zrozumiteľného presvedčivého reprezentatívneho výsledku, ich teoretický výskum a diskusia ich naopak stavia do pozície opätovného spochybňovania a znovu kladenia si otázok.

FALSE MIRROR OFFICE: PLAY CITY | VICEVERSA mag | výskumný projekt | 2019
Na SINGULARCH nám medzinárodný ateliér FALSE MIRROR OFFICE odprezentujú:
Andrea Anselmo je architekt, partner False Mirror Office a asistent / výskumník v UCLouvain. Vyštudoval architektúru na Scuola Politecnica di Genova (UNIGE) a École Nationale Supérieure d'Architecture de Versailles (ENSA-V). Bol asistentom na Scuola Politecnica di Genova (DAD - UNIGE) a pracoval na MGA v Paríži, LAVA v Berlíne, OMA a MVRDV v Rotterdame. Bol členom redakčnej rady časopisu Gale. V súčasnosti pôsobí ako asistent učiteľa architektonického dizajnu a doktorand v odbore teória a história architektúry na UCLouvain v Bruseli.
Gloria Castellini je architektka a partnerka False Mirror Office, štúdium architektúry absolvovala taktiež na Scuola Politecnica di Genova (UNIGE). Počas svojej akademickej kariéry sa zúčastnila aj medzinárodných workshopov: “Waterscapes” v Macau (CI) a San Rocco Summer School v Janove (I). V roku 2013 založila HC2M, a zároveň sa zúčastnila na medzinárodnej stáži nadácii I2A v Lugane (CH), neskôr absolvovala stáž v COBE Architects v Kodani. Od roku 2014 taktiež spolupracuje s prof. arch. Marcom Casamontim, s kt. vedie výskumné a lektorské aktivity na univerzitnom kurze architektonickej kompozície.
FALSE MIRROR OFFICE: Profil picture
Pred prednáškou sa uskutoční diskusia s názvom "Ako virtuálny svet ovplyvňuje reálnu tvorbu?: Tomáš Tholt | Ján Tóth | Matej Novotný | moderuje Ján Pernecký".
Výpočtové formy navrhovania architektúry, dizajnu a tvorba umenia sú autonómnymi disciplínami s vlastnými témami a postupmi. Jednou z dôležitých zručností je programovanie, ktoré do tvorby prináša zásadné konceptuálne zlomy a ovplyvňuje smerovanie diskurzu. S autormi tvoriacimi v digitálnych disciplínach sa budeme zhovárať o tom, ako virtuálne, digitálne, výpočtové, algoritmické a procedurálne témy prenikajú do tvorby v reálnom svete a ako architektúra, dizajn a umenia dokážu adoptovať koncepty, ktoré pred digitálnou érou neexistovali.
Subdigital: VARSO PLACE MODEL – Interactive urban model of downtown | Warsaw, Poland
SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej. Hlavným zámerom SINGULARCHU je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta a predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť a študentov architektúry, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Od roku 2012 sa predstavili architekti: Ronald Rietveld (Rietveld Landscape, Amsterdam), Kersten Geers (OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Brusel), RAUM (Nanntes), FALA (Porto), Bureau B+B (Amsterdam), FAKT (Berlín), RAAMWERK (Brusel), CIRCOLO-A (Janov), TAB (Viedeň), Toni Gironés Saderra (Barcelona), ORA (Znojmo), KOSMOS (Moskva), Langarita–Navarro (Madrid), ov–a (Praha), Paradigma Ariadné (Budapšť), Atelier Fanelsa (Berlín), Malý Chmel (České Budějovice), Opposite Office (Mníchov) a Point Supreme (Atény). Veľmi nás teší, že v roku 2021 naše ďalšie pozvanie prijal architekti Andrea Anselmo a Gloria Castellini z medzinárodného ateliéru založeného v talianskom Janove False Mirror Office. Veríme, že jeho tvorba bude inšpiratívna aj pre nás všetkých.

dátum: 25.11.2021
autor: Ľuboš Dobóczi a Martin Brix