PLURAL: Konceptuálny prístup k architektúre ako forme

Architektonické štúdio PLURAL vzniklo v roku 2009, keď jeho zakladateľ Martin Jančok odišiel zo štúdia zerozero, kde ako  partner pôsobil viac ako 5 rokov. Na začiatku bol sám, len s pomocou študentov a stážistov prizvaných na obmedzené časové obdobie. Často sa spájal a spolupracoval s inými ateliérmi ako Totalstudio, N/A, či Gutgut a to hlavne na súťažiach. Prvé projekty boli väčšinou zákazky malého rozsahu a dočasné štruktúry. V roku 2013 sa ku Martinovi do súťaže pridal Michal. Súťaž nakoniec aj vyhrali, ale bohužiaľ nikdy nezrealizovali. Michal nakoniec zostal a názov PLURAL dostal konečne opodstatnenie.

Architektonický ateliér PLURAL navrhuje architektúru so zvláštnym dôrazom na jej spoločenskú a kultúrnu relevantnosť. Založený bol roku 2009 Martinom Jančokom (*1978), Michal Janák (*1987) sa pričlenil roku 2013. Architektúru vnímajú ako súčasť zdieľaného kolektívneho vedomia, ako spoločný jazyk. Jej formálny slovník prispôsobujú adresovaniu súčasných výziev a situácii. Vo svojej tvorbe sa usilujú o určitú veľkorysosť. Takú, ktorá nie je spektakulárna, či opulentná, ale štedrá a otvorená. Vždy majú vôľu hľadať možnosti v jestvujúcom a túžbu ponechať priestor nepredvídateľnému. To vyžaduje architektúru, ktorá nemá potrebu všetko definovať a kontrolovať. Teda takú, ktorej forma presahuje jej nevyspytateľný obsah.

PLURAL: Martin Jančok a Michal Janák (Foto © Zuzana Kovalová)

Azda najzaujímavejším príbehom, ktorý sa ateliéru stal a do značnej miery ho definoval, bola účasť na premene neologickej synagógy v Žiline na kultúrne centrum. Celá iniciatíva bola príkladom občianskeho aktivizmu neobyčajného rozsahu na slovenské pomery. Táto iniciatíva bola z časti založená na dobrovoľníckej práci a čiastočne financovaná z darov a grantov. Preto bol proces projektovania a výstavby dosť nepredvídateľný a trval takmer 8 rokov. Najprv museli navrhnúť proces, aby zachovali uspokojivý a koherentný výsledok. Pre PLURAL to bola vzácna lekcia kontroly, improvizácie a dôvery.

PLURAL: Nová Synagóga (Žilina) (Foto © Katherine Thude)

PLURAL sa snaží zachovať si čo najširší záber projektov. V súčasnosti pracuje na výstavách, rodinných domoch, verejných budovách, ale aj pomerne rozsiahlych projektoch krajiny a verejných priestorov. Veľa pracujú pre kultúrne inštitúcie. Realizácia Novej synagógy ich definovala ako architektov zaoberajúcich sa architektonickým dedičstvom a jeho premenou, čo ich na jednej strane baví, no zároveň sa snažia vyhýbať sa špecializácii.

PLURAL: 1st prize in competition for the revitalization of the SNP square and the park of J. A. Baťa in Partizánske

PLURAL má za roky svojej existencie na konte množstvo projektov a ocenení. Okrem mnohých stojí za spomenutie známy rodinný dom s názvom Dom v dome v Bernolákove, za ktorý získali CE.ZA.AR. Spomínaná rekonštrukcia Neologickej synagógy v Žiline bola taktiež ocenená cenou CE.ZA.AR za rekonštrukciu a nominovaná na Európsku cenu Mies van der Rohe.

PLURAL: Temporary Summer Pavilion, Slovak National Gallery, 2011–2013 (in collaboration with Totalstudio) (Foto © Daniela Dostálková)

Taktiež sa Martin a Michal dlhodobo venujú teórii a výskumu na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave a realizujú vlastný výskumno-dizajnový projekt Projekt Bratislava. Ten nadväzuje na dlhodobú výskumno-špekulatívnu aktivitu architektonického ateliéru PLURAL, ktorej cieľom je systematické formulovanie vlastného projektu mesta. V jeho rámci vnímajú Bratislavu ako ideálne laboratórium pre sledovanie mestskej dynamiky a testovanie urbánnych stratégií pre súčasné stredoeurópske mesto.

PLURAL: 3rd prize (ex aequo) in competition for the Troyer Square and Art School Stupava

dátum: 03.11.2021
autor: Martin Brix
foto: Daniela Dostálková