Prečo nás desí sociálne bývanie? (a nemalo by)

Nedostupnosť bývania, a to nie len pre sociálne slabších, je široko známou témou pre všetkých. Problematike sociálneho bývania patrí popredné miesto v sociálnej a bytovej politike v západných krajinách EÚ. V kontexte Slovenska ide o problematiku, ktorá bola dlhodobo potláčaná do úzadia, no postupom času je evidentný nárast záujmu, ktorý reprezentujú nie len aktívne iniciatívy, ale aj mestské zastupiteľstvá, školy i architektonická obec rôznymi progresívnymi formami. Ako tento sociálno politický problém vidia jednotlivé strany ? Akými formami a akým tempom sa hýbeme smerom k tejto jednoduchšej realite bývania? Je dostupné bývanie na Slovensku témou vzdialenej utópie alebo rozbehnutý vlak realizovaných projektov?

S urbanistkou Milotou Sidorovou, absolventkou humanitnej environmentalistiky a koordinátorkou sociálnej nájomnej agentúry Laurou Kovácsovou, s architektkou, urbanistkou a pedagogičkou - Katarínou Smatanovou a s architektom a riaditeľom sekcie súťaží na Metropolitnom Inštitúte Bratislavy - Petrom Lényim sa spoločne pozrieme na názory, úvahy a skúsenosti naprieč témou lepšieho a dostupnejšieho bývania pre všetkých. 

SINGULARCH: Prečo nás desí sociálne bývanie? (a nemalo by)
20.10.2021 | 19:00 | Nová Cvernovka, Račianska 78, Bratislava
Hostia: Laura Kovácsová | Katarína Smatanová | Peter Lényi
Moderuje: Milota Sidorová

“Problém kapitalizmu je, že je založený na raste. Pri súčasnej politike nízkych úrokových sadzieb sa životný priestor v mestách stáva špekulatívnym objektom. Ale bývanie nie je investícia! Bývanie sú základné práva! Súčasná bytová kríza si tak vyžaduje zásadné prehodnotenie plánovania. Nahliadnime do špekulatívnych návrhov budúcnosti, v ktorej sú ľudia v centre dizajnu a nie v kapitálových záujmoch.“  – Benedikt Hartl o sociálno politickom projekte Affordable Palace

dátum: 12.10.2021
autor: Ľuboš Dobóczi
foto: Opposite Office