SINGULARCH 2018: RAAMWERK (BE) | CIRCOLO-A (IT) | Toni Gironès (ES) | TAB (AT)

SINGULARCH je sériou prednášok z oblasti architektúry a urbanizmu, presahujúc do medziodborových sfér. Cieľom projektu je priblíženie problematiky formovania nášho okolia, nielen po stránke architektonickej, urbanistickej ale aj psychologickej a sociologickej.
Hlavným zámerom SINGULARCHu je prínos osvedčených a účinných postupov zo sveta ako aj predstavenie jedinečných projektov priamo od tvorcov. Forma prednášok a diskusií má byť prínosom pre odbornú verejnosť, vzdelávaním pre každého, ako aj prvým krokom k určitej zmene a vyvolaniu záujmu o dianie u nás. Takisto prednášky a diskusie slúžia aj ako forma dodatočného osobného vzdelávania študentov architektúry, kde výber tém diskusií je pripsôsobený cieľovej skupine študentov a mladých architektov. Hostia a témy sú z architktonickej praxe a sú prínosom pre začínajúcich študentov a študentov architektúry ako aj mladých architektov.

V roku 2018 prebehli tri prednášky v rámci série SINGULARCH:
SINGULARCH: RAAMWERK (Gent, BE) | Freek Dendooven a Gijs De Cock
19.09.2018 | Fakulta architektúry STU – Aula Emila Belluša, Námestie slobody 19, Bratislava
+ AKO SA TO: ZAČNE | Pavol Paňák + Martin Kusý (BKPŠ) a Andrej Olah + Filip Marčák (GRAU)
SINGULARCH: CIRCOLO-A (Janov, IT) | Simone Ierardi a Valentina Penna
15. – 16.11.2018 | Pisztoryho palác, Štefánikova 25, Bratislava
+ AKO SA TO: FOTOGRAFIA V ARCHITEKTÚRE | Lousy Auber a Jonáš Verešpej
SINGULARCH: Estudi d'arquitectura | Toni Gironès Saderra (Barcelona, ES) & TAB (Viedeň, AT) | Wilhelm Scheruebl
11.12.2018 | Fakulta architektúry STU – Kotolňa, Námestie slobody 19, Bratislava
+ AKO SA TO: VIZUÁLNA INTERPETÁCIA | TOITO ARCHITEKTI (SK) a MAPA architekti (SK)
Video:
Kamera, strih, postprodukcia: Peter Važan
Grafický dizajn: Matúš Hnát
Hudba: Ink Midget
Ůčinkovali: Andrej Olah, Valentina Penna, Lousy Auber, Wilhelm Scheruebl, Jonáš Verešpej, Toni Gironès Saderra

dátum: 01.01.2019
autor: Martin Brix
foto: Ľubo Baran