KOSMOS: Európska profesionalita a ruský drive

KOSMOS je ateliér založený v Moskve mladými architektmi Artem Kitaev, Leonid Slonimskiy a Nikolay Martynov. Ich tvorbu charakterizuje spájanie umenia a technológie, globálna skúsenosť s rešpektom pre miestny kontext, a v neposlednom rade európska profesionalita a ruský drive.
V súčasnosti kancelária spolupracuje virtuálne, spája partnerov so sídlom v Bazileji, Moskve, Bangkoku a New Yorku. Zaoberajú sa tvorbou prostredia všetkých typov a mierok: od kľučky od dverí po mesto; od hardcore architektúry až po pop-art inštalácie.

Názov kancelárie KOSMOS možno čítať z jeho pôvodnej definície zo starovekej gréčtiny, "poriadok" / "usporiadaný vesmír". Opačný význam "chaos" ako generické budovy a ich identifikujúce objekty. KOSMOS sa týmito utilitárnymi prvkami architektúry inšpiruje - učí sa z nej a hľadá spôsoby, ako ju zorganizovať a komponovať do svojich rôznorodých projektov. No v neposlednom rade KOSMOS znamená tiež "priestor", ktorý spája svojich "partnerov" cez hranice krajín a kontinentov.
"Neveríme, že inšpiráciu je možné definovať ako "nevedomý výbuch kreativity"; v našej praxi je "inšpirácia" skôr "rezonanciou" - konkrétneho miesta a našej vlastnej skúsenosti, obmedzení projektu a možných riešení v kombinácií s osobnými rozhodnutiami a externými referenciami."
Ráznou charakteristickou črtou tvorby Kosmos je snaha o generovanie nového spoločenského významu existujúcim verejným priestorom a známym typológiám súčasnosti. Jedným z fantastických príkladov je projekt s názvom Hidden Park, Kde architekti navrhli radikálnu premenu Bazilejského podzemného riečneho kanálu na lineárnu botanickú záhradu, ukrytú pod zemou, no otvorenú pre verejnosť naprieč celé centrum mesta.
Rieku zakrivenú v podzemnom kamennom tuneli návrh transformuje skrz pridanie osvetlenia, v kombinácii s hydroponickou technológiou a ohrievačmi a vytvára tak teplú a vlhkú atmosféru, ktorá vytvára ideálne podmienky pre rast záhrady. Skrytý park tak svojou nenápadnou intimitou môže slúžiť ako miesto pre romantické prechádzky, botanické prieskumy, alebo tranzit v upršanom počasí.
Priestor "secret garden" rozširujúci mestotvorný potenciál kanálu podzemnej rieky s rôznorodým profilovaním cesty.
Kosmos architekti sa často opierajú o veľmi špecifickú referenciu s názvom "tecture", ktorá predstavuje použitie širokej škály utilitárnych materiálov, dočasných štruktúr staveniska, stavebných materiálov, alebo inej infraštruktúrnej architektúry. Inšpirácia týmito prvkami tkvie v ich radikalite a jednoduchosti. Vhodným príkladom je projekt EMA, továreň elektrických lekárskych prístrojov, ktorá bola v poslednom ďesaťročí premiestnená a územie zostalo opustené. Hlavný zásah v revitalizácii továrne tvorí využitie medzipriestorovosti jednotlivých objektov. Vonkajšie obalenie medzipriestoru izolačnou fóliou na balenie potrubí zadefinovalo svojím odrazivým charakterom doteraz prázdny priestor na nielen funkčný, ale aj estetický zážitok.
Nové zásahy do starej štruktúry v podobe žiariacich fólií a divadelných geometrií s impozantnou mierkou, video projekciami a unikátnym svetelným prostredím transformovali tento prázdny priestor do nového culture hub-u v Moskve. Svojim utilitárnym prevedením vizuálnej a programovej náplne opustenej továrne utvrdzuje jedinečný prístup k tvorbe architektov rázna, no jednoduchámateriálna a priestorová intervecia v revitalizácii industriálneho prostredia.
Priestor EMA, vyčlenený obvodom “switched-off” budovami opustenej továrne.
Experiment v podobe kombinácie intímneho priestorového usporiadania jednoduchých geometrických priestorov s ich následným obalením v jednoduchej materialite zo sféry dočasnej stavebnej architektúry reprezentuje taktiež stavba GARAGE. Prvý výstavný pavilón pre Garage centrum súčasnej kultúry v Gorkého parku bol postavený pre organizáciu rôznych  výstav, skladá sa zo šesť jednoduchých krabicovitých objemov s radom vnútorných nádvorí rôznej mierky.
Pavilón získal cenu „ArchiWood-2013“, cenu za najlepšiu verejnú budovu postavenú v dreve. V spolupráci s Maximom Spivakovom a A. Staborovskim (SAGA).
Priestorovým referenčným bodom projektu bol pavilón Hexagon sovietskeho architekta Ivana Zholtovského (ktorý sa nachádza hneď vedľa areálu): organizuje tiež 6 boxov výstavných priestorov okolo čiastočne otvorených vnútorných nádvorí.
V rámci experimentálnej architektúry sa ateliér Kosmos venuje aj tej najčistejšej forme prezentovania sociálnych téz. Bezprostredným príkladom je pavilón s názvom "Thread: uniting wall", ako segment konštrukcie tkviacej z idei na medzinárodnom workshope z dreva v Maďarsku.
Architekti sa v tomto projekte zamerali na sociálnu problematiku sveta komunikácie a globálnych výmen kultúr. Stena, ktorá miesto oddeľovania priťahuje, spochybňuje fyzické hranice a navrhuje transformáciu typológie steny z divider-u na funkčný infraštruktúrny autonómny priestor, poskytujúci útočisko a priestor pre spoločenské, obchodné a kultúrno - sociálne aktivity.
Drevená konštrukcia, nazývaná „vlákno“, podvracia konvenčnú predstavu o stene ako o deliči priestoru a znovu ju objavuje ako novú zónu inkluzívnosti a ľudského zapojenia.
Jedným z kľúčových katalyzátorov architektonických inovácií a experimentov z hľadiska zelene a verejného priestoru mesta Moskva je Gorky Park. V ňom sa skrz výhru 1. miesta v medzinárodnej súťaži nachádza nové športové centrum Nike BOX MSK.
Nové športové centrum, detské ihrisko a spoločenský priestor je inovatívnou typológiou "superboxu", budovy, ktorá interaguje s okolitou športovou krajinou a slúži ako infraštruktúra pre športovcov v parku.
BOX je charakteristický niekoľkými rôznymi témami a inšpiráciami. Celkový obraz budovy sa znova rukopisne týka autonómnej, dočasnej, utilitárnej a infraštruktúrnej architektúry, prezentuje sa transparentnosťou a modularitou.
Na druhej strane je projekt inšpirovaný miestnym ruským kontextom: drsné a brutálne okresy panelových modernistických domov a tradičné "korobky". "Korobka" (ruský box) je nádvorie, ktoré je umiestnené v ochrannom plote, je typickým mestským detailom akejkoľvek periférie ruského mesta. "Korobka", predstavená v neprítomnosti iných miest na hranie, symbolizuje minimálnu infraštruktúru potrebnú pre šport a drsnú, ale romantickú kultúru pouličného športu. Budova získala v roku 2018 prestížnu nomináciu na Archdaily BUILDING OF THE YEAR.
Kosmos sa svojou tvorbou usiluje o vytvorenie úprimného, no zároveň autonómneho experimentálneho poriadku. Od dôkladného skúmania, pozorovania a rešpektovania miestneho kontextu, cez originálne riešenia globálnych sociálnych problémov, až po unikátne využitie výnimočných utilitárnych prvkov architektúre sa architekti stávajú jedným z najprogresívnejšie rastúcich mien. Ich skúsenosti boli mnohokrát ohodnotené umiestnením na prvom mieste v rôznych medzinárodných súťažiach, alebo aj ocenením Prix de Genève - prize for experimental architecture spomedzi 200+ kancelárii z celého sveta. Svoju prax prehlbujú aj na akademickej pôde vedením rôznych workshopov ako napr. PORTO ACADEMYAA VISITING SCHOOL MOSCOW, alebo aj Minsk Re-Brest Workshop.

dátum: 20.10.2019
autor: Ľuboš Dobóczi
foto: Iwan Baan, Y Palmin, KOSMOS archív